• 971 88 08 50
  • grasesoria@grasesoria.com
  • Frai Antoni Torrens 13, 07300, Inca (Mallorca)
GR Asesoria Portada Laboral Fiscal Contable

GR ASSESSORIA: SERVEIS

· GR Asesoria laboral, fiscal i comptable ·

Què oferim?

ÀREA COMPTABLE-FISCAL
- Constitució de societats
- Assessorament integral d'empreses-socis
- Comptabilitat adaptada al Pla General Comptable
- Seguiment i informació fiscal permanent d'IRPF, IVA, SOCIETATS i altres tributs
- Confecció de llibres comptables i dels comptes anuals per al seu registre en el registre mercantil.
- Confecció de models fiscals periòdics d'IRPF, IVA, SOCIETATS i altres tributs.
- Consultoria d'organització d'empresa.

ÀREA LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL
- Consultoria laboral i de seguretat social.
- Gestió laboral mensual: contractes, nòmines, liquidacions, liquidacions seguretat social, etc.
- Règims especials: autònoms, empleades de la llar.
- Gestions i tràmits davant INEM, SOIB, INSS.
- Expedients de pensions de sistema de la seguretat social.
- Estrangers: permisos, ofertes de feina etc.
- Mediació i conciliacions davant del Tribunal d'Arbitratge (TAMIB).
- Representació davant Inspecció de Treball.

ÀREA JURÍDICA
- Dret Administratiu: reclamacions i recursos en primera instància.
- Conflictes Empresa-Treballador, reclamacions, pensions.
- Dret Immobiliari: contractes, obligacions, arrendaments.
- Dret Civil: Família, matrimoni, successions, incapacitacions.
- Reclamacions d'indemnització per danys i perjudicis.